اعضای محترم شورای پژوهشی، مدیران محترم گروههای علمی و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.

تاریخ: 1392/8/14 ساعت: 14:36 

تغییر زبان

داونلود همایش

توضیحاتنام فایل
نکات نگارشotherdocuments2.pdf
پوستر هفته همایشbanner1.jpg
اسامی پذیرفته‌شدگان هفته پژوهشotherdocuments2.docx
فرمت پوستر مقالاتgallery1.ppt
جدیدترین برنامه زمان‌بندی ارائه مقالاتconfirmation1.docx
اصلاحیه زمان‌بندی رشته‌های ادبیات عرب و روانشناسی - علوم تربیتی confirmation2.docx