زمان‌بندی برنامه‌ها

زمان‌بندی ارائه مقالات و برنامه‌های همایش هفته پژوهش آذرماه 92

تاریخ: 1392/9/25 ساعت: 11:35 

تغییر زبان

داونلود همایش

توضیحاتنام فایل
نکات نگارشotherdocuments2.pdf
پوستر هفته همایشbanner1.jpg
اسامی پذیرفته‌شدگان هفته پژوهشotherdocuments2.docx
فرمت پوستر مقالاتgallery1.ppt
جدیدترین برنامه زمان‌بندی ارائه مقالاتconfirmation1.docx
اصلاحیه زمان‌بندی رشته‌های ادبیات عرب و روانشناسی - علوم تربیتی confirmation2.docx